Polecanto.pl

Regulamin, Polityka prywatności i polityka cookies

§1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony www.polecanto.pl. Korzystanie ze strony internetowej www.polecanto.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Kontakt w sprawach dotyczących serwisu jest możliwy pod adresem biuro@polecanto.pl.
 2. Serwis jest ogólnodostępny w internecie.
 3. Zawartość serwisu tworzą teksty, zdjęcia lub inne multimedia. Zawartość serwisu nie stanowi indywidualnego poradnictwa lub doradztwa w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie opinie tworzące zawartość serwisu są subiektywnymi opiniami i przekonaniami autorów.
 4. Korzystanie z Serwisu nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek płatności pieniężnych. Administrator monetyzuje działalność Serwisu poprzez różnego rodzaju współprace reklamowe.
 5. Przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest bez konieczności podawania danych osobowych.
 6. Serwis stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną pozwalającą użytkownikowi serwisu zapoznawać się z jego zawartością.
 7. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną na podstawie umowy zawieranej poprzez rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z serwisu. Korzystając z serwisu, użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego regulaminu. Administrator nie wprowadza dodatkowego mechanizmu akceptacji regulaminu przez użytkownika z uwagi na fakt, że korzystanie z serwisu jest możliwe bez rejestracji lub wypełniania jakichkolwiek innych formularzy, w ramach których możliwe byłoby odebranie oświadczenia o akceptacji regulaminu.
 8. Korzystanie z serwisu obarczone jest ogólnym ryzykiem związanym z korzystaniem z internetu. Administrator serwisu rekomenduje użytkownikom korzystanie z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz dbałość o prywatność połączenia internetowego.
 9. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych na stronie www.polecanto.pl jest Wydawca.
 10. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa.

 

§3. Współprace reklamowe i linki afiliacyjne

 1. Treści dostępne w serwisie mogą być związane z różnego rodzaju współpracami reklamowymi.
 2. Każda treść związana ze współpracą reklamową jest oznaczana poprzez stosowną informację. Na dole strony znajduje się informacja o występowaniu linków afiliacyjnych.
 3. Reklamodawcy nie mają wpływu na treści publikowane w serwisie, nie określają wymogów co do ostatecznego kształtu i formy publikacji.

 

§4. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez pliki cookie (tzw. "ciasteczka"): sesyjne.
  2. poprzez zapisywanie technicznych logów (w tym adresów IP, sygnatury systemu i przeglądarki), ale dopiero po kliknięciu Użytkownika w dowolny link z ofertą na stronie www – dane zapisywane są na poziomie serwera www
  3. poprzez gromadzenie danych przez Kody Śledzące służące raportowaniu statystyk interakcji Użytkowników w Serwisie.
 2. Serwis, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych. Poniżej opisujemy te, które są wykorzystywane w Serwisie (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  1. stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. "stanu sesji" pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  2. tworzenie statystyk - pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Wydawca może wykorzystywać Kody Śledzące (jeżeli umieści je w Serwisie); oprócz raportowania statystyk użytkowania Serwisu Kody Śledzące mogą również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu Użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) / Yandex i w całej sieci;
 4. Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 5. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie session cookies w Pana/Pani urządzeniu.
 6. Po wejściu na Serwis u dołu strony pojawia się pasek informujący o plikach cookies o treści: "Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?"
  1. jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, to Kody Śledzące (jeżeli Wydawca je zaimplementuje) zostaną uruchomione w Serwisie,
  2. jeżeli nie wyrazisz zgody, Kody Śledzące nie zostaną uruchomione i tym samym na Twoim urządzeniu zostanie zapisany jedynie plik session cookie, który jest niezbędny do działania Serwisu i poruszania się po nim.
 7. Jeżeli Pan/Pani kliknie w jakikolwiek link do oferty umieszczonej w Serwisie, wówczas system zapisze techniczne logi opisane w niniejszym paragrafie punkt 1 lit. b).
 8. Podczas pierwszego wejścia do Serwisu musi Pan/Pani wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić – opuść Serwis. Możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w Twojej przeglądarce znajdziesz niezbędne informacje.

 

§5. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane gromadzone przez Wydawcę w technicznych logach (dane gromadzone tylko w przypadku gdy – patrz paragraf 4 punkt 8) dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 2. Wydawca gromadzą również podstawowe dane na swoich kontach Google Analytics, jeżeli wyrazisz na to zgodę (szczegółowy opis – patrz paragraf 4 punkt 7).
 3. Administratorzy pozyskują dane o Użytkownikach odrębnie, nie mają wglądu do danych pozyskiwanych przez drugiego Administratora i nie ponoszą odpowiedzialności za dane zebrane przez drugiego Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności w Serwisie za pomocą Kodów Śledzących, w zakresie w szczególności: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. w celu wykorzystywania cookies w Serwisie – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a RODO,
  5. w celu administrowania Serwisem internetowym w zakresie danych zapisywanych automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  6. w celu zarządzania stronami Administratora na innych platformach - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  7. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO,
  8. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  9. w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 lit. f) RODO. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo (jeżeli jest w stanie zidentyfikować swoje dane po plikach cookies): dostępu do danych, sprostowania, usunięcia (jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej), prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora), prawo do przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłamy do treści RODO.
 8. Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Pana/Pani danych po wniesieniu sprzeciwu, prośbie o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuje i z którymi zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

§6. LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

 1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany/aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Aktualna Polityka prywatności znajduje się pod na stronie WWW: https://polecanto.pl/regulamin
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.10.2021 r

 

Regulamin

Linki do produktów są linkami affiliacyjnymi, korzystając z nich wspierasz nas, a przy tym NIC NIE TRACISZ. Dziękuję 😉

Ranking sprzętów elektronicznych
Ranking sprzętów elektronicznych

email: biuro@polecanto.pl 

polecanto.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 © polecanto.pl